ประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง แก้ไขกำหนดการสอบตามเอกสารแนบท้ายประกาศ มทร.สุวรรณภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ 2/2567172 ครั้ง