ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.สุวรรณภูมิ จัดทำและปรับปรุงเว็บเพจ รองรับนักศึกษาต่างชาติ | 61 ครั้ง เมื่อ 6 วันที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาหลักสูตร | 60 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต ๑ | 54 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ | 42 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ | 41 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ นิเทศติดตามโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม   | 42 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเฉลิมฉลองวาระครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ | 20 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย | 17 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ พบปะหารือความร่วมมือกับ อบต.หันตรา | 18 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายแกนนำนักศึกษา ๙ ราชมงคล | 47 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระกุศล | 40 ครั้ง เมื่อ 1 สัปดาห์ที่แล้ว
泰国皇家苏瓦纳普理工大学创造教育网络,使本校毕业生高质量充分就业。 | 19 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
泰国皇家苏瓦纳普理工大学与中国论坛召开, 为双方促进联合研究和学术发明 | 22 ครั้ง เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
RUS creates Thailand-China cooperation producing quality graduates for society | 29 ครั้ง เมื่อ 4 สัปดาห์ที่แล้ว
RUS welcomes Korean volunteer from KOICA | 139 ครั้ง เมื่อ 2 เดือนที่แล้ว
โครงการเชิงปฏิบัติการออกแบบแนวความคิดเมืองสร้างสรรค์ | 168 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ บริษัท ไดซิน จำกัด | 144 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บริษัท ไดซิน จำกัด เข้าเยี่ยมชมณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา | 106 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY) | 101 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023” | 100 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
แนะนำสาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์แก่คณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี | 18 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
“โครงการเร่งรัดและขยายผล การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรตามแนวทาง CWIE+EEC Model Type A (CWIE+EEC Model Type A Master Class) ในสถาบันอุดมศึกษา” | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ศูนย์นนทบุรี - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา | 18 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนาองค์กร | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแนวทางรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก | 15 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ สนองงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 18 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566 | 15 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรวันพุธ | 17 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการพัฒนา Microprenuers Sandbox รองรับการสร้างผู้ประกอบการนวัตกรรม | 15 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
สำนักงานประกันสังคมเข้าให้ความรู้เรื่องประกันสังคม แก่นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการสร้างการรับรู้ด้วยสื่อของนักศึกษา | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ MOU องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ OPEN Houseบริหารฯ อวดดี” | 21 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ บวงสรวงพระพิรุณ | 15 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทรสุวรรณภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีมอบปริญญาบัตร | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมย่อยพิธีมอบปริญญาบัตร | 15 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ | 15 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
จดหมายข่าวราชมงคลสุวรรณภูมิเดือนมกราคม 2566 | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร | 14 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
กิจกรรมการแนะแนวการศึกษา โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
โครงการสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 10 | 13 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดป่าโค | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ จัดงานพบปะสื่อมวลชน | 17 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเจดีย์แดง | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำพริก | 16 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
RUS hosts Grand Opening Ceremony of YCE 2023 | 18 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดเกาะแก้ว | 17 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป | 14 ครั้ง เมื่อ 3 เดือนที่แล้ว