ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 116 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 107 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 95 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 110 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 104 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 102 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 105 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 108 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 397 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 169 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 286 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 294 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 150 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 371 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 147 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 280 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 137 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 216 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 220 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 117 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 121 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว