ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 41 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 37 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 36 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 33 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 35 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 40 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 37 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 29 ครั้ง เมื่อ 9 เดือนที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 34 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 33 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 31 ครั้ง เมื่อ 11 เดือนที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 289 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 96 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 221 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 225 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 87 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 304 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 86 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 207 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 70 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 149 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 150 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 46 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 39 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว