ข่าวประชาสัมพันธ์

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 24 ครั้ง เมื่อ 18 ชั่วโมงที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในกิจกรรมสืบสานวันวิสาขบูชา | 84 ครั้ง เมื่อ 1 เดือนที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ | 144 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์วาสุกรี | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ศูนย์สุพรรรบุรี | 132 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 118 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 | 127 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
บุคลากร มทร.สุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล | 133 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ | 125 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีลิมพระเกียรติคุณ "วันแม่" | 121 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ชมรมศิษย์เก่าช่างก่อสร้างนนทบุรี จัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 124 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การประชุมหารือการดูแลความเรียบร้อยของการจัดพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม | 131 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล | 132 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงมหกรรมนาฎดนตรี เปิดตำนานการแสดงลิเก | 420 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมพิธีรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | 192 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ย้ายองค์พระวิษณุกรรมและย้ายศาลพระภูมิ | 309 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมบวงสรวง | 318 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงาน นิทรรศการศิลปกรรม | 175 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
พิธีปิดประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่5 | 392 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประกวดมารยาทไทย | 173 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย | 303 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ร่วมงาน “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” | 161 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช | 241 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
จัดพิธีบวงสรวงและทำบุญอาคาร “บูรณมงคล” | 241 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สักการะพระพุทธรูป พระวิษณุกรรม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ | 142 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ ๑๑” | 146 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว