ขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว

           เนื่องจากศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (ThaiCERT) ได้ออกแจ้งเตือนผู้ใช้งาน VMware ESXI Hypervisor ว่ากำลังพบการระบาดของแรมซัมแวร์ในระบบดังกล่าวที่ยังไม่ได้รับการแพทช์ ซึ่ง ESXI ที่ได้รับผลกระทบจากช่องโหว่ดังกล่าว ได้แก่ ESXI เวอร์ชั่น 6.5.x – 7.x
            ซึ่งปัจจุบันพบว่าระบบดังกล่าวของมหาวิทยาลัยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจึงขอปิดปรับปรุงระบบสารสนเทศเป็นการชั่วคราว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการตรวจสอบแก้ไข ให้สามารถกลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุด

ขออภัยในความไม่สะดวก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ674 ครั้ง