ประกาศ มทร.ส. เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างประจำ (เงินรายได้) ครั้งที่ 1/2566

เอกสารแนบ : cf20231208160804.pdf

ข้อมูลจาก : กบ. / นิวัฒน์


523 ครั้ง