ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 - 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

รับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 5

ณ ห้องสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา (อาคาร 28) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค. 2566 ถึง 2 มิ.ย. 2566  

เอกสารที่ต้องนำมา

  • ใบสมัคร รด.2
  • รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 2 ฉบับ
  • หนังสือรับรองการฝึกจาก หน่วยฝึกเดิม (กรณีย้ายสถานศึกษา)
  • หนังสือรับรองการสำเร็จการฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (กรณีเรียนชั้นปีที่ 4)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ : คุณเปรมสิรินทร์ แย้มสรวล โทรศัพท์ : 092-416-8342

 369 ครั้ง