ราชมงคลสุวรรณภูมิ นิเทศติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยบุคลากรกองบริหารงานบุคคล นิเทศติดตามการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา เป็นวันที่ 2 เพื่อรับฟังปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำของหน่วยงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/sDdlN

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


92 ครั้ง