ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567

เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้ นายพงษ์ไชย วิขิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมบุคลากร เข้าร่วมงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2567 โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อรำลึกถึงวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยได้ร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/pPLo6ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


132 ครั้ง