ราชมงคลสุวรรณภูมิ เจ้าภาพสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

 

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรภาคเอกชนที่มาร่วมงานสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างไม่เป็นทางการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/SsDyrข้อมูลจาก : ภาพ : พิพัฒน์ , ณัฎฐา , หัตถ์เทพ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


247 ครั้ง