ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมเปิดตัวโครงการใหม่ อว. สร้างโอกาสการเรียนรู้ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม  2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ “สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ” VISION TALK 4 มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาเรื่อง “การสร้างโอกาสการเรียนรู้สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน” ร่วมสร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่สู่เป้าหมายความสำเร็จอย่างยั่งยืน เพิ่มทักษะชีวิต ติดอาวุธทางปัญญาและแนวความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางต้นทุนสังคม เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงความรู้อย่างเท่าเทียม จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ TopNews ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

ข้อมูลจาก : ขอบคุณภาพจาก : สำนักข่าว TopNews / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ


115 ครั้ง