ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมโครการรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุ โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระสงฆ์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ รำวงย้อนยุค นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพฟรี บริการตัดผมฟรี และเล่นเกมส์ชิงรางวัล เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/ghXp6ข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


171 ครั้ง