ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน  2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบหมายให้นางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 700 ปี   โดยมีนางสาวอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงาน ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

  

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/XfTEgข้อมูลจาก : ภาพ : องค์การนักศึกษา , ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


122 ครั้ง