การแข่งขันประกวดขับร้อง เพลงลูกทุ่งประเภททีม ชิงถ้วยพระราชทาน ในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้ง 14

 

 

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเเข่งขันการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ประเภททีม (นักร้องและหางเครื่อง) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เมทะนี คุณศิรินทรา นิยากร เเละคุณส้มเช้ง สามช่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมตัดสิน ในงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ภายใต้ Concept กัมปนาทพสุธา ยอยศยิ่งฟ้าถิ่นมรดกไทย เกริกเกรียงไกรสืบสานศิลป์งามยลยินถิ่นสุวรรณภูมิ โดยมีทีมที่ได้รับรางวัลดังนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยรางวัลจากอธิการดี มทร.สุวรรณภูมิ  โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายในงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต) ครบ 700 ปี  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/0UjwMข้อมูลจาก : ภาพ : / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรเเละกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


329 ครั้ง