ราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดงาน 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม  9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ภายใต้ Concept กัมปนาทพสุธา ยอยศยิ่งฟ้าถิ่นมรดกไทย เกริกเกรียงไกรสืบสานศิลป์งามยลยินถิ่นสุวรรณภูมิ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 7 เมษายน 2567 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยได้รับเกียรติจากนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการรองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และอาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวร่วมกับคณาจารย์ บุคลากร และทูตวัฒนธรรม รวมทั้งผู้บริหารจากหน่วยงานภายนอก ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดเวทีให้กับนักศึกษาทูตวัฒนธรรม 9 ราชมงคล ทั่วประเทศได้มีโอกาสถ่ายทอดอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ทักษะความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ทางด้านการแสดงศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ อันทรงคุณค่าเป็นลักษณะเฉพาะถิ่นเผยแพร่ ผลงานการสืบสานรักษาวัฒนธรรมไทย ให้กับผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไป ได้รับชมผ่านทางเวทีกลางและการถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/fATNE

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


190 ครั้ง