ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ. 2567 พิธีสักการะและพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง พร้อมทั้งน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เทิดพระเกียรติ และระลึกถึงอดีตขององค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา ที่มีมาช้านานถึง 417 ปี ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกรในงาน ณ บริเวณอยุธยามหาปราสาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/DfELtข้อมูลจาก : ภาพ : กองนโยบายและแผน / จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


124 ครั้ง