ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 1 – 3  เมษายน 2567 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษาและหัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยมีนายแพทย์พงศกร เล็งดี ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการให้คำปรึกษาเบื้องต้น พัฒนาหลักสูตรการให้คำปรึกษานักศึกษาในบริบทของมหาวิทยาลัย และพัฒนาเครือข่ายการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรีรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/pJGEkข้อมูลจาก : ภาพ : LINE กลุ่ม U Hope Network / จัดทำ : ธินินทร : งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ กองกลาง


102 ครั้ง