พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล

 

เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานในพิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 69 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมพระพิรุณ – ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/0hFzt

ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


174 ครั้ง