ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมส่งเสริมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเมืองต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "All For Tourism - Tourism For All"

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท อยุธยา โบ๊ทแอนด์ทราเวล จำกัด และ บริษัท นัตตี้ส์ แอดเวนเจอร์ส์ จัดงานส่งเสริมให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเมืองต้นแบบสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้แนวคิด "All For Tourism - Tourism For All" โดยได้รับเกียรติจากนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา 2 สมัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งมีนายมนัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และมีนายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมงาน โดยมีนายสัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยนางฤทัยชนก โพธิ์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเเสริมคุณภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และการสร้างโอกาสให้กับคนทุกคนทุกสภาพร่างกายได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยว ณ เรือนไทยเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/Fj0mcข้อมูลจาก : ภาพ / ข้อมูล : พิพัฒน์ / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


146 ครั้ง