ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาแนวคิดศิษย์เก่า

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ดร.สัมพันธ์ สุกใส คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแนวคิดศิษย์เก่าและเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ "Professional Skills in the Globalization" เพื่อเสริมแนวคิดใหม่ๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน และคณาจารย์ของ คณะศิลปศาสตร์ และเพื่อพัฒนานักศึกษา สร้างบัณฑิตผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงสู่ความเป็นเลิศรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ ห้องชั้น 2 อาคาร 12 คณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/9tYf5ข้อมูลจาก : ภาพ: คณะศิลปศาสตร์ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


130 ครั้ง