ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับมอบทุนการศึกษา “ทุนพี่ส่งน้องเรียนจบ”

           

              เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับศิษย์เก่า มทร.สุวรรณภูมิ นำโดยคุณคมกฤช  ศรีสวัสดิ์ ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  คุณพิสิษฐ์ชัย ชยาธรธนวัฒน์ และคุณสุภชัย  ฉัตรทัน ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมคณะศิษย์เก่าทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ในโอกาสพบปะพูดคุยและมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ โดยมีนักศึกษาจาก 4 ศูนย์พื้นที่ ที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับทุนการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวศรสวรรค์  ปาร์มวงศ์ สาขาวิชาวิทยาศาสร์การประมง คณะเทโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  นายสรศักดิ์  กุลมณี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นางสาวเกตน์สิรี โพธิ์มะณี  สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวรายุส  เจริญพร้อม  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้ารับทุนดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา      

      

 



รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/7zNdi



ข้อมูลจาก : ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร : งานสื่อสารองค์กรฯ


179 ครั้ง