ราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชุมคณะทำงานสื่อสารประชาสัมพันธ์ ตอบโจทย์มหาวิทยาลัย AI

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) มอบหมายให้อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อยกระดับการใช้ระบบ ICT พลิกโฉมการสื่อสารองค์กรทั้งภายใน ภายนอก และต่างประเทศพร้อมทั้งขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยแห่ง AI ให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิชาชีพ เทคโนโลยีชั้นสูง สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรมที่ทันสมัย มีคุณธรรม พัฒนาชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายที่จะผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพสู่ความต้องการของอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ก้าวไกล ด้วยการสร้างรากฐาน สร้างเครือข่าย สร้างมูลค่า มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นนำแห่งอนาคต นอกจากนี้ยังขับเคลื่อนนโยบายการจัดอันดับคุณภาพมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับการจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” ให้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรารูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/jQG1pข้อมูลจาก : ภาพ/จัดทำ :ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


172 ครั้ง