ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

         เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้นายภูริทัต อยู่สบาย หัวหน้างานอาคารสถานที่ บริการ จัดหารายได้ และบริหารทรัพย์สิน กองกลาง เข้าร่วมโครงการ 1 คน 1 ต้น เพื่อคนอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมอำเภอบ้านแพรก ที่ว่าการอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                                                                                  ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯรูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/a7PlGข้อมูลจาก : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


153 ครั้ง