ราชมงคลสุวรรณภูมิ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

          เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาขวัญ ทองรักษ์ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรโดยได้รับเกียรติจาก นายภูวดล ไชยสมบูรณ์ วิทยากรพิเศษจากบริษัท Jobtopgun และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงแนวทางในการประยุกต์ความรู้ทางวิชาการกับการปฏิบัติงานจริง ณ ห้องประชุม 320318 ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

                                                                                                 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/6trXDข้อมูลจาก : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


54 ครั้ง