ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2567

           เมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยบุคลากรงานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมงานวันนักข่าว ประจำปี 2567 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดงาน และมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้การต้อนรับ เพื่อมอบสวัสดิการและทุนการศึกษาให้กับบุตรของสมาชิกผู้สื่อข่าว พร้อมเป็นการพบปะสังสรรค์ประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์การอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/hZUvbข้อมูลจาก : จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ


37 ครั้ง