ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือจัดโครงการ “การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทย”

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมหารือจัดโครงการ “การพัฒนาต้นแบบระบบนิเวศคุณธรรมของประเทศไทย”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2566 อาจารย์ปัทมา เซ้งอาศัย หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยนางสาวชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษาชำนาญการ หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมปรึกษาหารือกับคุณสุกัญญา ฉัตร์แก้วมรกต ผู้จัดการสถาบันวิทยาการคุณธรรม เพื่อเตรียมดำเนินการจัดโครงการ “การพัฒนา ในปีการศึกษา 2567 ณ วิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

 

 

 รูปภาพเพิ่มเติม : https://shorturl.asia/mNW3pข้อมูลจาก : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ


23 ครั้ง