กองทัพนักกีฬาฟุตซอลราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS Futsal เข้าสู่รอบ 16 ทีม สุดท้าย “นนทรีเกมส์ 2567”

กองทัพนักกีฬาฟุตซอลราชมงคลสุวรรณภูมิ RUS Futsal เข้าสู่รอบ 16 ทีม สุดท้าย “นนทรีเกมส์ 2567”

เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2567 ดร.จีรัฐติกุล กล้าหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ผู้จัดการทีม พร้อมด้วยนายชิตชัย ปาดศรี หัวหน้าผู้ฝึกสอน นำทัพนักกีฬาฟุตซอล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์ 2567" รอบมหกรรม โดยมุ่งเน้นให้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีและการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์รวมทั้งการพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ล่าสุดกองทัพนักกีฬาฟุตซอลของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายของสาย G ได้สำเร็จ สามารถติดตามชมหรือเชียร์นักกีฬาได้ทาง Facebook ฟุตซอล RUS Futsal Suphanburi หรือ Facebook กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์ 2567” โดยมีกำหนดการเเข่งขันนัดต่อไป ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภาพ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ


19 ครั้ง