คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ แนะแนวการศึกษาเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ

เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 คณาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าแนะแนวการศึกษาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะฯ แนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตแก่นักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท

ข้อมูล/ภาพ : งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.929390449186591&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


21 ครั้ง