นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวด Thailand New Gen Innovators Award 2024 กลุ่มการท่องเที่ยว

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คว้ารางวัลเหรียญเงินในการประกวด Thailand New Gen Innovators Award 2024 กลุ่มการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับนายเรืองสิทธิ์ ซอนิมิตเกิดลาภ นายวงศธร ผลจันทร์ และนายพิพัฒน์ เซ่งเซียน นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ อาจารย์ที่ปรึกษาดร.ศรัณย์ ฉัตรธัญญกิจ และดร.กรีฑา สุขทั่ง ได้รับรางวัล "เหรียญเงิน" กลุ่มการท่องเที่ยว ชื่อผลงาน:"เจดีย์: เพื่อนนักท่องเที่ยวอัจฉริยะ" จากโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับชาติ Thailand New Gen Innovators Award 2024 (I-New Gen Awards 2024) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในงานวันนักประดิษฐ์ 2567 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ข้อมูล/ภาพ : สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.930085179117118&type=3

ข้อมูลจาก : ดารุณี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


19 ครั้ง