ราชมงคลสุวรรณภูมิ หนุนพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม

ราชมงคลสุวรรณภูมิ หนุนพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมความเท่าเทียม

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมให้การต้อนรับ นายต่อพงษ์ เสลานนท์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาพร ดวงสา ผู้อำนวยการสถาบันชุณหะวันเพื่อการพัฒนาธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างยั่งยืน ผู้ประกอบการ และผู้ร่วมโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ผู้ใช้งานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่ออกแบบสำหรับทุกคน (Inclusive Design) และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก (Assistive Technology) เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งกลุ่มผู้ใช้งาน คุ้มครองสิทธิผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และทุกคนที่อยู่ในสภาวะความต้องการได้เข้าถึงสื่อการเรียนรู้และใช้ประโยชน์ได้อย่างเท่าเทียม ณ ห้องประชุม 2 โรงแรม RUS Hotel & Convention มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ


39 ครั้ง