"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ สนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านงานศึกษาดูงาน"

"คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ สนับสนุนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านงานศึกษาดูงาน"

       เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้งานพัฒนานักศึกษา ออกแนะแนวเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 กับกลุ่มคณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ที่เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด โดยมีอาจารย์บดินเดช จูมมณี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาฯ เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด

 

ข้อมูล/ภาพ: งานพัฒนานักศึกษา

จัดทำ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.840816568043980&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


49 ครั้ง