ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เตรียมความพร้อมการจัดแข่งขันกีฬากอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงานจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 2 RUS Golf Charity 2023 เพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ ไดนาสตี้ กอล์ฟ คันทรีคลับ ตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีอาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ / จัดทำ : นงทฉัตร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


100 ครั้ง