โครงการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3

โครงการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้อาจารย์อนุชา ขวัญสุข ผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แลสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 และกล่าวต้อนรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางด่วน จากบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BEM ในการเข้ารับการอบรมโครงการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน เป็นวิทยากร ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีชัยยง ศิริพรมงคลชัย เป็นผู้ช่วยวิทยากร บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในส่วนประกอบ ระบบการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริด วิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดการขัดข้องบนทางพิเศษ พร้อมมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 26 คน ณ อาคาร 16 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ข้อมูล: สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดทำ/ภาพ : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

 

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.833678142091156&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


102 ครั้ง