ประชุมใหญ่สามัญสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ

เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 และประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566

เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาคมคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 และประชุมสมาชิกสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2566 จัดโดย สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อยกระดับความสามารถสร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการ ณ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.819656096826694&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


80 ครั้ง