การประชุมหารือแนวทางการส่งนักศึกษาจาก Liaoning Petrochemical College เข้าศึกษาต่อ ณ มทร.สุวรรณภูมิ

การประชุมหารือแนวทางการส่งนักศึกษาจาก Liaoning Petrochemical College เข้าศึกษาต่อ ณ มทร.สุวรรณภูมิ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ ผู้บริหารจาก Liaoning Petrochemical College มณฑลเหลียวหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจาก บริษัท โอเพน เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ในการประชุมหารือ แนวทางการส่งนักศึกษาจากวิทยาลัยดังกล่าวมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี การส่งคณาจารย์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การขับเคลื่อนด้านการทำความร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมสวนใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)

ข้อมูล : ภาพ/ เรียบเรียง : อภิเษก  จัดทำ : หน่วยสื่อสารองค์กร  กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


143 ครั้ง