มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย

มทร.สุวรรณภูมิ จัดกิจกรรม ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย

              อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการ ๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กิจกรรมที่ ๓ รณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีการ เลือกตั้งขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก นายวงศ์เชื้อ วิเศษวงษา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ชั้น ๓ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา          

ภาพ / จัดทำ : ธินินทร

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.675300924402557&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


93 ครั้ง