มทร.สุวรรณภูมิ พบปะหารือความร่วมมือกับ อบต.หันตรา

 

มทร.สุวรรณภูมิ พบปะหารือความร่วมมือกับ อบต.หันตรา

                  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ สุขแจ่ม พร้อมด้วย อาจารย์เอกวิศว์ สงเคราะห์ ผู้ช่วยอธิการบดี และนายภูริทัต อยู่สบาย ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เข้าพบนายอดิศักดิ์ บุญรอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา เพื่อพบปะหารือและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย และ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา เมื่อวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                                            

                                                                ภาพ / จัดทำ : ธินินทร งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674768094455840&type=3

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


88 ครั้ง