ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายแกนนำนักศึกษา ๙ ราชมงคล

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  ร่วมขับเคลื่อนเครือข่ายแกนนำนักศึกษา ๙ ราชมงคล

              อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วยบุคลากร และองค์การนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกิจการนักศึกษา ๙ มทร. ครั้งที่ ๖ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสภานักศึกษา ๙ ราชมงคลเเห่งประเทศไทย (9R) เเละเครือข่ายผู้นำนักศึกษาราชงมงคล ครั้งที่ ๑๒ ทั้งนี้ ได้ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษา และร่วมกล่าวในกิจกรรมเสวนา เรื่อง แผนกลยุทธ์ ด้านกิจกรรมนักศึกษาในด้านผู้นำนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ แนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงเเรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ภาพ : มทร.อีสาน  / จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/photo/?fbid=680320600567256&set=a.546950483904269

ข้อมูลจาก : ณัฎฐา


174 ครั้ง