มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี “กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

 

มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี 

“กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖”

        ดร.ณรงค์ศักดิ์ แสงป้อมรองอธิการบดี ประจำศูนย์พื้นที่สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรีเข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สืบสานประเพณีไทยสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖โดยมีพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล พิธีสรงน้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรบุคลากรอาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมสุพรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี

ภาพ/จัดทำ : นาวี หน่วยสื่อสารองค์กร กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

ข้อมูลจาก : nudtha.s


64 ครั้ง