กิจกรรมเปิดตลาดราชมงคล Grand Opening of RUS Market

กิจกรรมเปิดตลาดราชมงคล Grand Opening of RUS Market

               เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดราชมงคล Grand Opening of RUS Marketณ อาคาร RUS1 ตลาดราชมงคล มทร.สุวรรณภูมิ โดยมี นายวัลพล มานะธัญญา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิฯ และประธานคณะกรรมการตลาดราชมงคล เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมรดน้ำดำหัวตามประเพณีไทย นอกจากนี้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษจากห้าง Big C ของใช้ ของฝาก ของดี ของอร่อย ราคาถูก อาหารแปรรูป อาหารสดจากฟาร์มของคณะที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เครือข่ายชุมชน และกิจกรรมสอยดาวลดโลกร้อน จากคณะบริหารฯ การจำหน่ายสินค้าจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน 2566 

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร10 เม.ย. 2566

ข้อมูลจาก : nudtha.s


75 ครั้ง