ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

                    อาจารย์สัญญา คำจริงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิเมื่อวันพุธที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมพระพิรุณ - ระลึกโปรดเกล้าฯ มทร.สุวรรณภูมิ  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา                         

 ภาพ/จัดทำ : ณัฎฐา งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


75 ครั้ง