ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาสานต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

าชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษาสานต่อกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

            นายนำโชค ปานโต นายกองค์การนักศึกษา และนายกสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษจากเครือข่ายผู้นำนักศึกษา ๙ ราชมงคล ในโครงการอบรมสัมมนาเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันเปิดโลกทัศน์ให้กับกลุ่มผู้นำนักศึกษา ได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำกิจกรรมในรูปแบบผู้ดำเนินการ สามารถดำเนินงาน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ รวมกันให้สำเร็จลุตามเป้าหมาย จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ทวารวดี รีสอร์ท ซิกเนเจอร์ คอลเลคชั่น จังหวัดปราจีนบุรี

จัดทำ : หัตถ์เทพ งานสื่อสารองค์กรฯ

ข้อมูลจาก : nudtha.s


67 ครั้ง