โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 #ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 

#ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน พ.ศ. 2566

 

                โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 2 อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) บรรยายการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อาจารย์อนุชา ขวัญสุขผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ บรรยายแนวทางการดำเนินงานบริการทางวิชาการแบบมีรายได้,ตัวแทนสาขาวิชานำเสนอผลการดำเนินงาน ทิศทาง แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาและได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุขวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก บรรยายพิเศษ การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2565เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมเรดิสสัน รีสอร์ทสปา หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูล : / จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41

ข้อมูลจาก : nudtha.s


59 ครั้ง