ร่างประกาศ มทร.ส. เรื่อง ประกาศประกวดราคาชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1Cmj7yjt5pVPfLZ8SU222unEsq2etiMZS/view?usp=sharing

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กบส. / สาธิยา


57 ครั้ง