ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรฯ โครงการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการควบคุมทางไกลห้องเรียนออนไลน์หุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคู่แฝดดิจิทัล

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2023032316365723032316365700224.pdf

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กบส. / สาธิยา


91 ครั้ง