ประกาศ มทร.ส. ศูนย์สุพรรณบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย ต.ย่านยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลเพิ่มเติม : /storage/content_file/attach2023031614474723031614474700172.pdf

ข้อมูลจาก : งานพัสดุ กบส. / รุจิโรจน์


45 ครั้ง