แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

แนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชระ กัญจนกาญจน์คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, นายธนาพล สุขชนะ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ประจำศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ให้การต้อนรับและแนะนำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรการเรียนการสอนให้กับ นายเรวัช ศรีแสงอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2, นายประสงค์ อุบลวัตรผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และคณาจารย์ พร้อมนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักศึกษามาสมัครเรียน เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ข้อมูล:นางสาวอรวรรณ บ้านศาลเจ้า / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์      

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


158 ครั้ง