โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)

โครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)

 

            วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566อาจารย์กฤษณะ จิรสารสวัสดิ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพื้นฐานมาตรฐานสากลปัจจุบัน (ISO) และความปลอดภัยในการทำงานภาคอุตสาหกรรม (SAFETY)ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2โดยได้รับเกียรติจากคุณสวินทร์ พงษ์เก่า ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม อาคารเลิศสรรพวิทย์ (อาคาร 21) ชั้น 3 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เขตเหนือ

ข้อมูล:นางสาวอาภาวรรณ มีโภคกิจ / จัดทำ: นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


166 ครั้ง