ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 “RMUT MUSIC AWARDS 2023”

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

“RMUT MUSIC AWARDS 2023”

 

              คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนายหัสวรรษ ตั้งพงษ์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, นายนพรุจ ศรีสวัสดิ์นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและนางสาวอานัฏตา ใจกล้า นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ศูนย์นนทบุรี ที่เข้าร่วมแข่งขันRMUT MUSIC AWARDS 2023 ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ศรีวิชัยเกมส์ โดยผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ข้อมูล :อาภาวรรณ มีโภคกิจ/ จัดทำโดย : นางสาวดารุณี เวียงแกสินทรัพย์

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


162 ครั้ง