ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแนวทางรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมวางแนวทางรับการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก

 

           อาจารย์ธานี สมวงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรามงคลสุวรรณภูมิ  (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำข้อมูลเพื่อรับการประเมินจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกTHE Impact Rankings 2024 ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อประชุมติดตามการจัดทำข้อมูลและร่วมกันพิจารณาข้อมูลสำหรับเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ซึ่งจัดโดยกองส่งเสริมคุณภาพ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : หัตถ์เทพ สื่อสารองค์กร / จัดทำ : ณัฎฐา สื่อสารองค์กร

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


81 ครั้ง