บริหารฯ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566

 

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566

            เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชัย เอมอักษร คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (CEO) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้อง 240401 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : พิชชาพรข้อมูล : พิชชาพรรายงาน :พิชชาพร9 ก.พ. 2566

ข้อมูลจาก : ืnudths.s


81 ครั้ง